By buying this product you can collect up to 58,000 ریال loyalty pointss

ردیاب خودرو دینو

نصب انواع ردیاب

ردیاب دینو

kwf vndhf 

ارسال موقعیت خودرو از طریق SMS  و یا GPRS.
- امکان ردیابی خودرو از هر جای دنیا از طریقوب سایت و یا استفاده از موبایل.
- امکان شنیدن صدای داخل ماشین ازهر جای دنیا.
- ارسال SMS هنگام فعال شدن دزدگیر.

Add to wishlist

پرداخت
پرداخت

نصب تخصصی ردیاب خودرو کامیون اتومبیل

ارسال موقعیت خودرو از طریق SMS  و یا GPRS.
- امکان ردیابی خودرو از هر جای دنیا از طریقوب سایت و یا استفاده از موبایل.
- امکان شنیدن صدای داخل ماشین ازهر جای دنیا.
- ارسال SMS هنگام فعال شدن دزدگیر.
- قابلیت ردیابی و نمایش تاریخچه مسیر پیموده شدهخوردو بر حسب مدت زمان تعریف شده.
- قابلیت تعریف دیواره جغرافیایی خاص (GeoFence)برای سیستم به معنی تعریف کردن یک محدودهخاص که در صورت خروج از آن یا ورود به آن پیغام هشدار ارسال میشود.
- نصب بسیار آسان در خودرو در کمتر از ۱۵ دقیقه.

Questions & Answers :