By buying this product you can collect up to 84,000 ریال loyalty pointss

دزدگیر و ردیاب خودرو کارمن ,CARMAN


هدف استفاده از این دستگاه چیست؟
 
دستگاه کارمن دستگاهی است کامل ، که نقش ردیاب و دزدگیر را بصورت یکپارچه برای خودرو شما بازی می کند . علاوه بر ویژگی های یک سیستم دزدگیر معمولی ، از بستر مخابراتی شبکه موبایل و سرویسهای مخابراتی GPRSوSMSاستفاده می نماید تا آن را به یک دزدگیر بسیار پیشرفته تبدیل نمایند . همچنین این سیستم مجهز به گیرنده  GPSاست و امکان ردیابی خودرو را به شما می دهد.
 

 


Add to wishlist

پرداخت
پرداخت

 


1)  هدف استفاده از این دستگاه چیست؟
 
 
 
دستگاه کارمن دستگاهی است کامل ، که نقش ردیاب و دزدگیر را بصورت یکپارچه برای خودرو شما بازی می کند . علاوه بر ویژگی های یک سیستم دزدگیر معمولی ، از بستر مخابراتی شبکه موبایل و سرویسهای مخابراتی GPRSوSMSاستفاده می نماید تا آن را به یک دزدگیر بسیار پیشرفته تبدیل نمایند . همچنین این سیستم مجهز به گیرنده  GPSاست و امکان ردیابی خودرو را به شما می دهد.
 
 
 
2)  ویژگی های استفاده از این دستگاه :
 
 
 
افزایش ایمنی خودرو نسبت به سیستم های رایج کنونی

سهل و ممتنع (سادگی در استفاده اما پیچیده و پیشرفته درطراحی و ساخت آن )
 
دسترسی ساده وکنترل خودرو از نزدیک با ریموت آن
 
دسترسی وکنترل خودرو از راه دور ( از هرکجا و از هرمسافتی ) با کمک اینترنت و گوشی موبایل شما

دریافت آلارم های خودرو از هرکجا توسط موبایل و اینترنت

خاموش کردن خودرو در مواقع سرقت با موبایل و یا اینترنت

نرم افزارحرفه ای موبایل

داشتن پانل دزدگیر تصویری روی گوشی شما با امکانات بسیار حرفه ای
 
پخش صدای آلارم روی گوشی موبایل شما بهنگام آژیرکشیدن دزدگیر
 
آسوده ساختن همسایگان ازصدای مزاحم آژیر دزدگیر خودرو
 
دارای وبسایت پیشرفته

ردیابی خودرو بروی نقشه
 
داشتن کل اطلاعات خط سیر خودرو شما در روزهای قبل ( شامل مکان خودرو ، سرعت خودرو ، وضعیت دزدگیر)

داشتن آرشیوی از تمام فرمان هایی که شما برای خودرو خود ارسال نموده اید

گزارشگیری اطلاعات شامل :مقدار مسافت پیموده شده با خودرو ، تعداد پارک کردن خودرو ، تعداد توقف های خودرو ، سرعت متوسط
 
تعریف محدوده تردد مجاز برای خودرو شما و تعریف منطقه ممنوعه برای خودرو شما

تعریف حداکثر سرعت مجاز برای خودرو
 
دریافت خطاها برای وارد شدن خودرو شما به محدودهای مجاز و یا غیر مجاز ( از نظر شما )
 
دریافت خطاهای سرعت بالاتر ازسرعت تعریف شده
 
داشتن آلارم خارج شدن خودرو از محدوده خاصی که مد نظرشماست .
 
دریافت مسیر حرکت خودرو در مناطقی که خارج از پوشش شبکه موبایل بوده است
 
توانایی شنود صدای داخل ماشین توسط شما از راه دور
 
کارکردن سیستم بر بسترGPRSبا هزینه بسیارکم

قابلیت استفاده با هرنوع سیم کارت ( اعتباری، دایم )

نرم افزار موبایل با قابلیت  استفاده  بسیار ساده مانند ریموت تصویری متداول

کنترل سیم کارت دستگاه از راه دور (بدون نیاز به درآوردن سیم کارت از سیستم )
 
کوچک بودن سیستم و قابلیت مخفی کردن آن درخودرو
 
راحتی نصب مانند دزدگیر درخودرو

دارای باطری پشتیبان (آپشن)

Questions & Answers :