By buying this product you can collect up to 9,000 ریال loyalty pointss

دزدگیر جنیکس

دزدگیر جنیکس

این دزدگیر به علت اشکال ساختاری با قیمت پایین عرضه شده است .علی رقم تعویض آی سی مرکزی سیستم کارایی یک دزدگیر کامل را ندارد .

به علت ارزان بودن این دزدگیر مورد پسند نمایشگاه های اتومبیل است.

کلیه قطعات دزدگیر جنیکس از قبیل برد مرکزی ریموت و ... موجود است

Add to wishlist

پرداخت
پرداخت

Questions & Answers :