دزدگیر چیتا

دزدگیر چیتا

Chettah

بیصدا / با صدا

ریموت کد لرنینگ

اخطار باز بودن دربها

خروجی باز کننده صندوق عقب

خاموش نمودن اتومبیل

ماشین یابی در پارکینگ و مکانهای شلوغ

فعال و قفل شدن دربها به صورت اتوماتیک

ت

محتویات داخل جعبه دزدگیر:

ریموت کنترل 2 عدد

کیت اصلی دستگاه

سیم کشی ها و سوکت ها به طور کامل

رله قطع برق (خاموش کن موتور)

شوک سنسور (حسگر ضربه)

آژیر 6 صدا

درصورت تمایل چشم و پاورویندوز (بالابر شیشه به صورت اتوماتیک) جداگانه خریداری شود.

عمیر دزدگیر چیتا

تعویض ریموت چیتا

مرکز خدمات دزدگیر چیتا

فروش دزدگیر چیتا

فروشگاه دزدگیر

قیمت دزدگیر چیتا

پخش دزدگیر چیتا

خدمات پس از فروش دزدگیر چیتا

 

Questions & Answers :