دزدگیر استیل میت

 • صندوق پران
 • ريموت استيل
 • برد مناسب
 • سازگار با انواع سيستم قفل مركزي پراید و پژو
 • كنترل ساده و آنتن دار
 • 12 ولت
 • کیت سبز
 • صندوق پران
 • ريموت استيل
 • برد مناسب
 • سازگار با انواع سيستم قفل مركزي پراید و پژو
 • كنترل ساده و آنتن دار
 • 12 ولت
 • کیت سبز

سایت رسمی استیل میت

ماشین یابی در پارکینگ و مکانهای شلوغ

بی صدا و با صدا کردن آژیر

وضعیت تعمیرگاه

ریموت ضد اسکن

فعال و قفل شدن دربها به صورت اتوماتیک

فرمان قفل شدن دربها بعد از روشن شدن خودرو جهت ایمنی کودکان

تحریک جداگانه برای کاپوت صندوق عقب و دربها

خروجی باز کننده صندوق عقب

آنتن جداگانه برای افزایش برد ریموت

خروجی اولتراسونیک سنسور و حفاظت الکترونیکی سیستم

اخطار باز بودن دربها

 

 

 

 

 

 

 مدل های استیل میت

تلفن شرکت استیل میت در ایران

در تهران

اعطای نمایندگی استیل میت

نقشه استیل میت


838  
838C (NEW) 
838G (NEW) 
838G 5  
838M (NEW) 
838N (NEW) 
838E PKE (NEW) 
838R (NEW)  
E SERIES (NEW) 
S6086 (NEW) 
  S6088 (NEW) 
 

دزدگیر تصویری استیل میت

مدل های

888G/GO
 
888M/MO
888N
888N1
888N2
 
888N3
 
888R (NEW)
 
888W1
 
 
888X1
 
898G
 
898N2
 
898N3
 
988W2 (NEW)
 
T8209 (NEW) 
 

Questions & Answers :