namad

دزدگیر ماتریکس

خاموش نمودن اتومبیل هنگام سرقت
ماشین یابی در پارکینگ و مکانهای شلوغ
بی صدا و با صدا کردن آژیر
ریموت ضد اسکن
مسلح شدن اتوماتیک
سیستم ایمنی قفل کودک با اولین ترمز
خروجی باز کننده صندوق عقب
هشدار دهنده به مزاحمین اطراف خودرو
حذف شوک سنسور
خروجی اولتراسونیک و حفاظت الکترونیکی سیستم
اخطار باز بودن درب ها

دزدگیر ماتریکس بردبالا

Questions & Answers :