دزدگیر ماتریکس

خاموش نمودن اتومبیل هنگام سرقت
ماشین یابی در پارکینگ و مکانهای شلوغ
بی صدا و با صدا کردن آژیر
ریموت ضد اسکن
مسلح شدن اتوماتیک
سیستم ایمنی قفل کودک با اولین ترمز
خروجی باز کننده صندوق عقب
هشدار دهنده به مزاحمین اطراف خودرو
حذف شوک سنسور
خروجی اولتراسونیک و حفاظت الکترونیکی سیستم
اخطار باز بودن درب ها

دزدگیر ماتریکس بردبالا

Questions & Answers :