دوربین دنده عقب خودرو

دوربین دنده عقب اتومبیل

دوربین رنگی دید درشب

2 خروجی ویژه DVD

مانیتور رنگی

12 ولت

استفاده در مصارف صنعتی

تست دوربین (جهت نصابان محترم)

استفاده بجای مانیتور در  DVR

Add to wishlist

Questions & Answers :