وضوح تصاوير دوربين مدار بسته resolution
ميزان وضوح تصاوير به معناي توانايي تجزيه وتفکيک پذيري جزئيات و مشاهده جزئيات در يک تصوير است. طبيعتاً يک خريدار قبل از اينکه يک دوربين براي سيستم مدار بسته خود خريداري کند، مي خواهد بداند که تصاوير حاصل ازيک دوربين تا چه حد شفاف و واضح است.  وضوح معمولاً توسط تعداد TV لاين هاي عمودي تعيين مي شوند. وضوح کلي بر اساس تعداد پيکسل ها (عناصر تصويري) اندازه گيري مي شود.
ميزان وضوح تصاوير حاصل از يک دوربين مداربسته در ابعاد پيکسل افقي و عمودي سنجيده مي شود. براي دوربين هاي B/W وضوح نرمال بين 350 تا 400 TVL و وضوح بالا به معناي 550 تا 600 TVL است در حاليکه براي دوربين هاي رنگي وضوح نرمال به معناي 250 تا 300 TVL و وضوح بالا بين 450 تا 480 TVL است. بر اساس معيارهاي تلويزيوني ( که دوربين هاي مداربسته استفاده مي کنند)، بالاترين وضوحي که مي تواند  بدست آيد و ذخيره شود 704 × 480 ( NTSC طبق کميته سيستم تلويزيوني USA) و 720× 576 ( PAL براي اروپا) مي باشد که اين وضوح به عنوان وضوح D1 ناميده مي شود. 
D1  بالاترين وضوح موجود براي ضبط کردن در سيستم هاي دوربين هاي مداربسته است. ميزان وضوحي که يک دوربين يا دستگاه ضبط کننده ارائه مي کند توسط تعاريفي  به عنوان مثال مانند وضوح D1 ، CIF و يا QCIF بيان مي شود. وضوح D1 سيستم هاي CCTV همانطور که در بالا گفته شد 704 ×480 پيکسل است که بيشترين و بالاترين وضوح را مي دهد و تنها ضبط کننده هاي ديجيتال داراي بالاترين کيفيت مي توانند وضوح D1 در ضبط کردن 30 فريم در ثانيه ارائه دهند. وضوح CIF دوربين هاي مدار بسته که 352 × 240 پيکسل مي باشند و به اندازه يک چهارم وضوح D1 است و وضوح QCIF که 176 × 120 پيکسل است و به اندازه يک چهارم وضوح CIF است.
ميزان وضوح سيستم دوربين مداربسته با خطوط TV (TV LINES)  موجود در ميدان ديد (زمينه) اندازه گيري و سنجيده مي شوند.
The resolution of CCTV system is usually measured by TV lines in the field.

وضوح دوربين
در دوربين هاي مداربسته تصاوير به کمک يک سنسور تصويري ( همان عنصر تصوير پرداز) به سيگنال هاي الکتريکي تبديل مي شود که اين سنسور مي تواند يک CCD يا يک CMOS باشد. عنصر تصوير پرداز CCD داراي حساسيت بيشتري است و و ضوح بالاتري را توليد مي کند. سنسور CCD  دوربين (عنصر تصوير پرداز CCD) از پيکسل ها (عناصر تصويري) به عنوان پارامتر کيفيت خود استفاده مي کند. وضوح متوسط دوربين B/W در سيستم EIA (يعني سازمان صنايع الترونيک) شامل 510 پيکسل افقي با 492 پيکسل عمودي است و معادل هم ارز 380 TVL است و وضوح بالا شامل 768 پيکسل افقي با 492 پيکسل عمودي است ومعادل 570 TVL  است. وضوح متوسط دوربين هاي رنگي به معناي 330 TVL است و وضوح بالا براي دوربين هاي رنگي به بيشتر از 460 TVL نياز دارد.
 
وضوح مانيتور
مانيتورها  در سيستم NTSC، 525 خطوط اسکن کردن عمودي، صرف نظر از اندازه شان دارند. مانيتورهاي B/W که داراي 700 TVL افقي مي باشند وضوح متوسط را ارائه مي کنند و بيشتر از 900 TVL به معناي وضوح بالا در سيستم EIA مي باشد. وضوح افقي مونيتورهاي رنگي به اندازه 300 TVL به معناي کيفيت متوسط و بيش از 450 TVL به معناي کيفيت بالاست.
*براي افزايش دادن وضوح سيستم پيشنهاد مي شود که مونيتوري با وضوح بهتري نسبت به دوربين انتخاب کنيد. به اين سبب که وضوح مونيتور نيز اهميت دارد زيرا که در نهايت وضوح دوربين بايد بر روي مونيتور توليد شود و بنابراين بي معناست که يک مونيتور با وضوح کمتري از دوربين داشته باشيد.
*وضوح بالاتر به شما تصوير بهتري مي دهد اما توجه داشته باشيد که هرچه پيکسل هاي بيشتري داشته باشيد، هر پيکسل نور کمتري دريافت مي کند (سهم کمتري از نور موجود دارد) و در نتيجه به مقدار نور بيشتري نياز داريد. سعي کنيد از وضوح کمينه ممکن که به شما تصوير قابل قبولتان را مي دهد استفاه کنيد. ميزان وضوح دوربين را بر مبناي آنچه که مي خواهيد مشاهده کنيد و نيازتان انتخاب کنيد زيرا در بعضي مواقع داشتن بهترين کيفيت نياز نيست و فقط متحمل هزينه اضافي شدن است.