ورود

 

طرزكد دادن به دستگاه تله ماتيكس تصويري FCII

ابتدا در شرايطي كه سوئيچ خودرو بسته است

1 – كليد ريست را 7 بار فشار دهيد 2 – بلافاصله سوئيچ خودرو را باز كنيد (دستگاه 7 بوق ميزند) 3 – كليدهاي صندوق پران و بيصدا را يكباربا هم كمتر از 1 ثانيه فشار دهيد ( طوريكه

دستگاه ويبره نكند ) 4 – سوئيچ را ببنديد تا از حالت را باز كنيد( دستگاه 7 بوق ميزند) 5 –

كليدهاي برنامه ريزي خارج ميشود