آموزش تصویری نصب دزدگیر اماکن + عکس

نقشه راهنمای دزدگیر اماکن

 

1.ترمينالهاي ورودي:

ترمينال ورودي A.C :اين ترمينال جهت وصل جريان 220 ولت شهري پيش بيني شده است .

ترمينال ورودي BATT : اين ترمينال كه با كلمه BATT و علامت + و- مشخص شده ترمينال + به پين مثبت باتري وترمينال + تلفن كننده وصل و نيز ترمينال - دستگاه دزگير به پين منفي باتري و ترمينال – دستگاه تلفن كننده وصل ميشود .

(نكته: حتما جريان تغذيه دستگاه تلفن كننده را به اين ترمينالها وصل كنيد) 

ترمينال خروجي SP : اين ترمينال جهت وصل اسپيكريا بلندگو طراحي شده است .

(نكته :در اين ترمينال جهت + و- بودن اسپيكر يا بلندگو مهم نيست) 

ترمينال خروجي SIR يا SIN : اين ترمينال خروجي آژير مي باشد كه با علامت + و- مشخص ميشود كه خروجي + به مثبت آژير و خروجي – به منفي آژير وصل ميشود و همچنين از اين ترمينال خروجي جهت وصل تحريك + دستگاه تلفن كننده نيز به ترمينال مثبت دستگاه دزگير استفاده ميشود. 

ترمينال ورودي AUX : اين ترمينال داراي جريان 12 ولت ميباشد كه نيز جهت تغذيه چشم موشنها وديگر سيستمهاي كه نياز به جريان 12 ولت دارند پيش بيني شده كه با رعايت جهت ترمينال + AUX را به مثبت چشمها و – منفي AUX را به منفي چشمها وصل مي كنيد،تغذيه كليه چشمها را باحفظ جهت به طور موازي به هم وصل كنيدسپس با رعايت جهت صحيح به ترمينال Aux وصل كنيد،) فيوز AUX 5/0 آمپر است (

(نكته : هرگز از سيم به جاي فيوز استفاده نكنيد)

(نكته:به هيچ عنوان براي تغذيه دستگاه تلفن كننده از اين ترمينال استفاده نكنيد )

( نكته : در صورت عدم خروجي جريان 12 ولت از اين ترمينال حتما از سلامت فيوز AUX نصب شده بر روي برد اطمينان حاصل فرماييد) 

ترمينالهاي ورودي Z1، Z2، Z3، Z4 :اين ترمينالها جهت اتصال به خروجي آلارم چشم موشن ها وصل ميشود كه معمولاZ1 به چشمهاي موشن اختصاص داده ميشود و همچنين خروجي آلارم دتكتور دود وديگر سنسورها مانند سنسور ارتعاشي(لرزشي) را نيز ميتوان به اين ترمينال متصل كرد . 

ترمينال ورودي TAMPER: اين ترمينال كه بايد در حالت عادي كاملا بسته باشد( N.C) به ورودي هاي tamper سنسورهاي شما ويا همان چشم موشن وصل مي شود.

(نكته: از اين ترمينال براي اتصال كوتاه يا همان قراردادن كليد تله پشت درب باكس آژير نيز استفاده ميشود)

(نكته : در صورت عدم استفاده از اين ترمينال حتما جامپر را در داخل اين ترمينال وصل كنيد) 

2.تعريف ريموت كنترل خام براي دزگير كلاسيك و فک ومارشال وفایر وال  وغیره  

ابتدا دستگاه را در حالت غير فعال قرار دهيد ، فيوز AUX را از جاي خود خارج كنيد سپس دكمه قفل باز ريموت را نگه داشت وكليد LRN را كه بر روي برد دستگاه دزگير ميباشد يك لحظه فشار دهيد ، در مرحله بعد دكمه LRN را رها كرده ونيز دكمه قفل باز ريموت را نيز رها كنيد در همان لحظه دستگاه با يك بيپ كوتاه ( صداي بوق) اضافه شدن ريموت را به شما گزارش مي دهد، سپس فيوز AUX را در محل خود نصب كنيد ، ريموت را چك كنيد تا از درست انجام دادن فعاليت هاي انجام شده مطمئن شويد. 

3. حذف همه ريموت ها

برق و باتري را از دستگاه قطع كنيد، سي ثانيه صبر كنيد سپس دكمه LRN دستگاه را فشار داده نگه داريد ،برق و باتري را وصل كنيد پس از چند ثانيه دكمه LRN را رها كنيد ،اكنون همه ريموتها حذف و تنظيمات دستگاه به حالت اول باز ميگردد. 

4. تنظيم مدت زمان آژير

مدت آژير دستگاه 2 دقيقه است كه با استفاده از روش زير اين زمان به 7 دقيقه تغيير مي كند:

.4.1دستگاه را در حالت غير مسلح قرار دهيد.

.4.2از سالم بودن فيوز AUX مطمئن شويد.

.4.3دكمه LRN را فشار داده نگه داريد.

.4.4دكمه صداي بسته يكي از ريموتها را يك لحظه فشار دهيد.

.4.5دكمه LRN را رها كنيد.

دستگاه با يك بيپ تغيير برنامه را اعلام ميكند.

( نكته : تكرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اوليه باز مي گرداند) 

5. نكات ايمني در مورد دستگاه هاي دزگير كلاسيك

.5.1فاصله استاندارد (2O سانتيمتر) دستگاه را با ديگر دستگاه هاي مجاور مانند تلفن كننده درمحل را رعايت كنيد.

.5.2دستگاه را در مكاني امن و دور از دسترس عموم نصب كنيد.

.5.3از ايزوله بودن جعبه دستگاه در مقابل رطوبت و دما بالا اطمينان حاصل كنيد.

.5.4توجه داشته باشيد در هنگام سربندي ترمينالها سيمهاي موجود از روي برد عبور نكنند.

.5.5به هيچ عنوان قبل از وصل كردن جريان 220 ولت شهري باطري را به دستگاه متصل نكنيد. 

 نحوه راه اندازي سيستم تلفن كننده كلاسيك 

 ترمينالهاي موجود بر روي دستگاه تلفن كننده: 

ترمينال ورودي TEL:

اين ترمينال جهت اتصال خط تلفن شهري به دستگاه تلفن كننده پيش بيني شده است. 

ترمينال ورودي تحريك SIN:

اين ترمينال كه داراي دو ورودي +و- ميباشد جهت تحريك دستگاه به كار مي رود كه بايد ترمينال + را به ترمينال مثبت قسمت SIR دستگاه دزگير وصل و ترمينال– را به ترمينال منفي قسمت SIR دستگاه دزگير وصل كنيد. 

ترمينال تغذيه 12 ولت )+ و – (:

ورودي + اين ترمينال را به خروجي مثبت ترمينال باطري دزگير وصل و نيز ورودي – را به خروجي ترمينال منفي باتري دستگاه دزگير وصل مي كنيد. 

.6.2 نحوه برنامه ريزي دستگاه تلفن كننده : 

.جهت وارد نمودن شماره تلفن به حافظه دستگاه :

ابتدا دكمه MIM را وارد كنيد سپس شماره حافظه مورد نظر خود را (از بين عدد 1 تا 12 ) وارد كرده ، دكمه ENTER را بزنيد سپس شماره مورد نظر خود را تا سقف 11 رقم وارد كنيد و در انتها دكمه ENTERR را فشار دهيد.

MIM) + شماره حافظه (عدد 1 تا 12 ) +ENTER + شماره تلفن ( تا 11 رقم ) + (ENTER 

.جهت مشاهده شماره تلفن در دستگاه:

ابتدا دكمه MIM را وارد كنيد سپس دكمه CHECK را بزنيد، با فشار مجدد دگمه CHECK حافظه بعدي ديده ميشو د.

(MIM + CHECK ) 

.جهت تست شماره گيري :

ابتدا دكمه MIM را وارد كنيد سپس شماره حافظه مورد نظر خود را وارد كنيد ،در انتها دكمه MESSAGE را وارد كنيد كه در نتيجه دستگاه اقدام به شماره گيري و پخش پيام مي كند .

( MIM + شماره حافظه مورد نظر + MESSAGE ) 

.جهت پاك كردن حافظه :

ابتدا دكمه MIM وارد كرده سپس شماره حافظه مورد نظر را وارد مي كنيد ودر انتها 2 بار دكمه اينتر را وارد مي كنيد.

( MIM + شماره حافظه + ENTER + ENTER) 

.جهت ضبط پيام :

ابتدا دكمه MESSAGE را وارد ، سپس دكمه ENTER را وارد مي كنيد، در اين لحظه شما 20 ثانيه فرصت داريد تا پيام خود را ضبط كنيد و در آخر پيام دكمه ENTER را وارد كنيد تا پيام شما در حافظه دستگاه ثبت شود.

( MESSAGE + ENTER + ضبط پيام تا 20 ثانيه + ENTER) 

.جهت پخش پيام :

ابتدا دكمه MESSAGE را وارد كرده سپس دكمه CHECK را وارد كنيد، در اين لحظه پخش پيام آغاز مي شود.

(MESSAGE + CHECK )

 

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید