دی وی آر 8 کانال SK-R324

STAND ALONE DVR با 8کانال، نمایش وذخیره سازی تصاویر با کیفیت بسیار بالا وسرعت طبیعی وبدون کوچکترین پرش درتصاویر، مجهز به FPS ضبط ونمایش ، دارای نرم افزار کنترل از راه دور به منظور مشاهده ومدیریت تصاویر ازهرکجای دنیا

STAND ALONE DVR با 8کانال، نمایش وذخیره سازی تصاویر با کیفیت بسیار بالا وسرعت طبیعی وبدون کوچکترین پرش درتصاویر، مجهز به FPS ضبط ونمایش ، دارای نرم افزار کنترل از راه دور به منظور مشاهده ومدیریت تصاویر ازهرکجای دنیا برای مدیران مجموعه، دارای سه خروجی نمایشگرمجزا به DVD رایتر وUSB، قابلیت اتصال به شبکه اینترنت ، شبکه بیسیم وخط تلفن

Questions & Answers :