Special

namad

کنترلر faac ,کنترل دوربین مدار بسته

كنترلر

از اين دستگاه براي كنترل دوربين و لنز زوم و تنظيم نور و فكوس و ... استفاده مي شود . همانطو ر كه قبلاً

گفته شد DVR از نيز به عنوان كنترلر مي توان استفاده كرد . اين دستگاه در مدل ها تك كانال و يا چند

كانال و يا فقط كنترل دوربين و يا كنترلر دوربين و لنز به بازار عرضه مي گردد.

Questions & Answers :