مگنت وایرلس کلاسیک

امکان ست شدن روی زون 2و 3 CLASSIC Z4 PRO
امکان ست شدن روی 2 زون دلخواه CLASSIC Z7
نمایشگر ضعف باطری
برد مستقیم 100 متر
نصب آسان

1,350,000 ریال

Add to wishlist

امکان ست شدن روی زون 2و 3 CLASSIC Z4 PRO
امکان ست شدن روی 2 زون دلخواه CLASSIC Z7
نمایشگر ضعف باطری
برد مستقیم 100 متر
نصب آسان


برای درب بکار میره و خوبه

برای درب بکار میره و خوبه

بدرد انباری میخوره

Questions & Answers :