سیستم عامل تبلت های چینی MID

دانلود سیستم عامل اندروید

سیستم عامل تبلت های چینی 

android os 2.2

kernel 2.6.32

bould Number v1.5.1

Questions & Answers :