By buying this product you can collect up to 84,000 ریال loyalty pointss

ردیاب خودروهای پخش دارو

امروزه نیاز به دارو در کشورهای مختلف یک نیاز اساسی محسوب می شود. از همین رو شرکت های عرضه دارو به سرعت در حال افزایش و رقابت هستند. در این بین شرکت های توزیع کننده دارو بایستی با روش های کارآمد بتوانند بر شرکت های دیگر غلبه کرده و سود زیادی را از این طریق نصیب شرکت خود کنند. این شرکت ها می توانند با استفاده از ردیاب های مخصوص باعث افزایش بهره وری در شرکت و کارکنان خود شوند.

Add to wishlist

پرداخت
پرداخت

امروزه نیاز به دارو در کشورهای مختلف یک نیاز اساسی محسوب می شود. از همین رو شرکت های عرضه دارو به سرعت در حال افزایش و رقابت هستند. در این بین شرکت های توزیع کننده دارو بایستی با روش های کارآمد بتوانند بر شرکت های دیگر غلبه کرده و سود زیادی را از این طریق نصیب شرکت خود کنند. این شرکت ها می توانند با استفاده از ردیاب های مخصوص باعث افزایش بهره وری در شرکت و کارکنان خود شوند.

 شرکت های پخش دارو می توانند خودروهای پخش داروی خود را به ردیاب مجهز کرده و با این کار باعث افزایش سود شرکت خود شوند.

به این ترتیب شما می توانید با استفاده از این جی پی اس ها صرفه جویی زیادی در وقت، هزینه و تعداد کارکنان خود انجام دهید و بهره وری شرکت خود را به شدت افزایش دهید.

یکی از عواملی که باعث افزایش جلب رضایت مشتریان می شود این است که شما درخواست آنها را در کمترین زمان ممکن عملی سازید و تاخیر در خدمات رسانی نداشته باشید.

مرکز کنترل که می تواند شرکت شما باشد، با دریافت در خواست های مشتریان شروع به برقراری ارتباط با ردیاب های خودروهای شرکت که در شهر مشغول انجام فعالیت هستند کرده و به شناسایی خودورویی که به محل مورد نظر نزدیک تر است کرده و به این ترتیب صرفه جویی زیادی در زمان انجام می دهید.

 

عبارات کلیدی :

ردیاب,ردیاب ماشین,ردیاب جی پی اس,جی پی اس,gps,جی پی آر اس,ردیاب خودروئی,ردیابی کالا,ردیاب کیف,ردیاب وسایل شخصی,TRAKER,ترکر,ردیاب ماهواره ای,ردیاب خودرویی,GPS,ردیابی کردن انسان,ردیاب قابل حمل,ردیاب خودرو,ردیاب اتومبیل,ترانزیت,ردیاب خودروهای ترانزیت کالا,ردیاب خودروهی پخش,پخش دارو

Questions & Answers :