دزدگیر تصویری استارت زن

دزدگیر کدیتک
استارتر
ریموت تصویری
وضعیت تعمیرگاه
اخطار باز بودن دربها
خروجی باز کننده صندوق عقب
بیصدا / باصدا
تایمر - ساعت
آنتن جداگانه برای افزایش برد ریموت
خاموش نمودن اتومبیل هنگام سرقت
ماشین یابی در پارکینگ و مکانهای شلوغ
فعال و قفل شدن دربها به صورت اتوماتیک
فرمان قفل شدن دربها بعد از روشن شدن خودرو جهت ایمنی کودکان
 

فروش,فروشگاه,اینترنتی,کدی تک,دزدگیر اتومبیل,دزدگیر استارتر,دزدگیر تصویری,با قابلیت استارت,از راه دور,استارتر,2 طرفه,دزدگیر خوب,دزدگیر استارتی,دزدگیر تصویری,دزدگیر ماشین,قیمت,دزدگیر استارتر,استارت زن,از راه دور,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Questions & Answers :