بخرید و 13,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

دزدگیر مجیکار ساده

بیصدا / با صدا

ریموت کد لرنینگ

اخطار باز بودن دربها

خروجی باز کننده صندوق عقب

خاموش نمودن اتومبیل

ماشین یابی در پارکینگ و مکانهای شلوغ

فعال و قفل شدن دربها به صورت اتوماتیک

تحریک برای کاپوت صندوق عقب و درب ها

افزودن به لیست دلخواه

پرداخت
پرداخت

دزدگيرماجيكاراصل
سایت اصلی مجیکار

دزدگير ماجيكار اصل

magicar
قيمت دزدگير ماشين
قیمت فروش مجیکار

فروشگاه اینترنتی مجیکار

دانلود کاتالوگ فارسی

مجیکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمايندگي دزدگير ماجيكار
ماجیکار

تعمیر دزدگیر ماجیکار

دزدگير ماشين ماجيكار
تعمیر مجیکار

دزدگير اتومبيل ماجيكار
دزدگير ماشين مجيكار
دزدگیر ماجیکار

دزدگير مجيكار
دزدگيرMAGICAR

بخش سوال و جواب درباره محصول :