نصب ردیاب و جی پی اس gps خودرو و اتومبیل

*برای نصب و راه اندازی ردیاب و جی پی اس gps باید به روش زیر عمل نمود سیم کارت مورد استفاده درصورت اعتباری بودن، بایستی دارای اعتبار کافی بوده و کلیه پیامکهای موجود در سیم کارت پاک شوند. همچنین در صورت استفاده از GPRS و جهت بهره برداری از سیستم ناوبری بایستی اینترنت سیم کارت فعال شده باشد.

*نکته: دستورات را بایستی از طریق SMS و با موبایلی که به دستگاه معرفی شده است ارسال نمایید.

* نکته: دستورات را عینا، بدون فاصله و با حروف بزرگ واردنمایید.

*رمز عبور بصورت پیش فرض 123456 در نظر گرفته شده است.

*در صورت استفاده از نرم افزار تلفن همراه چیرکار، پیامکها خودکار به دستگاه ارسال می گردد.

* اولین پیامکی که به دستگاه ارسال می گردد بایستی دستور شماره 1 باشد.

*جهت آشنایی با عملکرد دستگاه، توصیه می گردد ابتدا مطابق دستورات زیر، سیستم را راه اندازی نموده و برای مصارف آتی از نرم افزارهمراه استفاده کنید.

1- شناساندن شماره های مجاز به دستگاه: شماره تلفن شماره 1 جهت ارسال دستورات و دریافت موقعیت و وضعیت خودرو و شماره تلفن شماره 2 ، جهت برقراری تماس در مواقع اضطراری در زمان فشردن شاسی کمک اضطراری توسط راننده می باشد.

CEN123456*10"number 1"*20"number 2"*

مثال: شماره تلفن اول  09127486561و شماره تلفن دوم 09193489210

CEN123456*1009127486561*2009193489210*

در صورت ارسال موفق ، SMSبه موبایل شماره 1 ، عینا SMS فوق برگشت داده می شود.

2-تغییر رمز عبور:

رمز عبور پیش فرض 123456می باشد ، به شما توصیه می کنیم در اسرع وقت آن را تغییر دهید. رمز انتخابی بایستی عددی 2 الی 6 رقمی باشد.

123456PSWnnnnnn

مثال: می خواهیم عدد 6985 را بعنوان رمز انتخاب کنیم. SMS زیر را ارسال می کنیم:

123456PSW6985

در صورت ارسال موفق SMSمشابه فوق ظرف مدت 10 ثانیه دریافت می شود.

3- مسلح نمودن:

123456ARM

در صورت ارسال موفق SMS، ظرف مدت 10 ثانیه یک SMSکه موقعیت خورو را نیز نمایش می دهد دریافت می شود.

4-غیر مسلح نمودن:

123456DSM

در صورت ارسال موفق SMS، ظرف مدت 10 ثانیه یک SMSکه موقعیت خورو را نیز نمایش می دهد دریافت می شود.

5- متوقف نمودن خودرو:

123456STP

6-بازگشت خودرو به حالت عادی پس از توقف:

123456RES

7-گوش دادن به صدای کابین(ارتباط یکطرفه):

123456MON"number 1"

با ارسال این SMS، سیستم با گوشی شما تماس گرفته و شما می توانید صدا محیط را گوش کنید. number1همان شماره تلفن اول می باشد.مثال:

123456MON09127486561

8-صحبت کردن با کابین:

123456SPK"number 1"

با ارسال این SMS، سیستم با گوشی شما تماس گرفته و می توانید با کابین صحبت کنید.

number1همان شماره تلفن اول می باشد.مثال:

123456SPK09127486561

نکته 1: در صورت برنداشتن گوشی بعد از ارسال 2پیامک فوق و رد تماس ، و ارسال مجدد این پیامها عملکردهای فوق متوقف می شود و با یستی دستگاه را Reset نمود.

نکته 2: بین هر دور ارسال مجدد دو پیامک فوق بایستی 10 دقیقه فاصله باشد.

9-تعیین محدوده مجاز جغرافیایی:

غیرفعال سازی دستور:

123456FEN0

فعال سازی دستور:

123456FEN1

تعیین محدوده جغرافیایی:

123456FEN1(YL:XX,XL:XX,DL:XX)

که در آن:

YL:XX

XXهمان عرض جفرافیایی برحسب درجه می باشد.

XL:XX

XXهمان طول جفرافیایی برحسب درجه می باشد.

مثال: می خواهیم یک محدوده جغرافیایی از نقطه ای به مختصات طول:4500/113و عرض 1400/23 و شعاع 100 متر برای اتومبیل خود ایجاد نماییم، دستور بصورت زیر ارسال می شود:

123456FEN1(YL:23.1400,XL:113.4500,DL:001)

نکته: شعاع محدوده عددی بین 100 تا 99000متر می باشد.

10-هشدار سرعت بالا:

اعمال محدودیت سرعت123456SPD:X

لغو محدودیت سرعت123456SPD:0

X برحسب کیلومتر بر ساعت

مثال: برای اعمال محدودیت 120کیلومتر بر ساعت دستور مقابل را ارسال کنید:

123456SPD:120

11- هشدار جابجایی:

123456MOVX

X=0لغو هشدار            X=1فعال نمودن هشدار

پس از غیر مسلح کردن دستگاه دستور لغو می گردد.

12-هشدار اتمام زمان پارکینگ:

Xزمان اتمام پارکینگ بر حسب دقیقه  123456PARK:X

     لغو دستور   123456PARK:0

13-ردیابی خودرو از طریق ارسال لینک گوگل:

123456FIND

14-ردیابی خودرو از طریق ارسال طول و عرض جغرافیایی

123456CHK

15-ریست نمودن دستگاه:

چنانچه دستگاه به فرامین جواب نداده و یا بر اثر خارج از محدوده سرویس بودن سیم کارت خاموش شده باشد، از این دستور استفاده کنید:

RESET:123456

GPRS

15-جهت فعال نمودن 2پیام زیر را ارسال نمایید.پیامک شماره 1:

123456WWW:IDN:str;IPN:str;COM:x;

که در آن:

IDN:str;  که در آن str  11رقم آخر عدد 14 رقمی چاپ شده روی بدنه دستگاه می باشد. در انتهای رقم عدد 111را اضافه نمایید. در پایان از ; استفاده نمایید.

IPN:str;که در آن str  آی پی سرور می باشد در پایان از ; استفاده نمایید.

IPN:121.37.60.38 می باشد.

GPRS: x; که در آن x=0 به معنی لغو gprs و x=1 به معنای فعال بودن gprs می باشد. در پایان از ; استفاده نمایید.

APN:str; که مربوط به تنظیمات APN شرکت خدمات دهنده موبایل می باشد. در پایان از ; استفاده نمایید. که در مورد ایرانسل APN:mtmirancellو در مورد همراه اولAPN:mcinetاست.

COM:str; که str پورت سرور رائه دهنده سرویس می باشد. در پایان از ; استفاده نمایید. در مورد این دستگاه COM:888است.

16- پیامک شماره 2:جهت گزارش گیری در فواصل زمانی دلخواه عبارت زیر را ارسال نمایید.

123456WWW:APN:str;GPRS:x;RPT:x;

RPT:x;  که در آن X زمان گزارش دهی می باشد. در صورت تخصیص 0 بطور پیش فرض در هر 3 دقیقه گزارش موقعیت ارسال می گردد. در غیراینصورت عددی بین 10تا 999 ثانیه را انتخاب نمایید.

مثال:

از سیم کارت ایرانسل (که سرویس GPRS آن فعال شده است)  می خواهیم استفاده کنیم شماره روی دستگاه  ID:26016100101654می باشد . با ارسال دستور زیر  GPRSدستگاه فعال شده ، هر 15 دقیقه یکبار ارسال موقعیت می نماید.

دستور شماره 1:

123456WWW: APN: mtnirancell ; GPRS:1;RPT:15;

دستور شماره2:

123456WWW: IDN:16100101654111 ; 121.37.60.38;COM:888 ;

 

17- شناساندن رله قطع برق جدید به دستگاه:

رله بیسیمی که به همراه بسته بندی دستگاه ارائه شده است ، در کارخانه شناسانده شده است، این دستور برای رله جدید می باشد.

123456RELAY

پس از ارسال دستور حدود 8 مرتبه رله را قطع و وصل نمایید. رله صدای دی-دا می دهد. قبل از کد دهی رله ،بایستی سوکت سنسور متصل باشد، دستگاه از سیمهای آن به عنوان آنتن استفاده می کند.

راهنمای نصب:

  • آنتن GSM بایستی دور از سیستم صوتی اتومبیل نصب گرددو و آنتن GPSرو به آسمان نصب شود.
  • دقت کنید سوکت gpsوgsm اشتباه نصب نگردد ، که این عمل موجب از بین رفتن آنتن ها و دستگاه مرکزی شده، و شامل گارانتی نمی گردد، لذا هنگام نصب سر سیمها را علامتگذاری کنید.
  • قسمتهای مختلف دستگاه و نقشه سیم کشی بشرح زیر می باشد:
  •  

 

  

  • دوسیم آبی موجود در سوکت برق دستگاه مرکزی مربوط به رله قطع برق سیمی بوده و بدلیل موجود بودن رله بیسیم، فاقد کاربرد می باشد.
  • سیم های اتصال به تحریک قفل مرکزی در سوکت شوک سنسور، (سیمهای مشکی و قرمز)، جهت فعال و غیر فعال شدن دستگاه از طریف دزدگیر نصب شده روی خودرو می باشد.

 

جهت نصب مخفی و جاسازی انواع ردیاب خودرو نصبی و آهنربایی

  ردیاب و جی پی اس شارژی آهنربایی شنوددار مخفی نصب

دانلود رایگان کاتالوگ فارسی ردیاب،جی پی اس،چیرکار،ترکر

www.chaircar.ir