ابتدا باید بر اساس نوع نصب و عیور سیم ها، سیم های دزدگیر را کلاف کرده و آماده نصب کنیم. یادتان باشد که باید زیر فرمان را باز کنید و این که حتما لامپ تست همراهتان باشد. اموبیلایزر روی سوئیچ را به آرامی بیرون آورده و سپس سوکت زیر سیم آن را خارج کنید و سیم قرمز را به سیم سبز خط قرمز نصب کنید. سپس سیم ACC را به سیم آبی خط دار وصل کنید. توجه کنید این سیم همان سیمی باشد که به واسطه قطع شدنش ماشین خاموش شود. چون قطع کن سر راه این سیم بسته می شود. همچنین سر راه سیم استارت نیز می توان نصب کرد. به محل نصب بدنه دزدگیر دقت کنید.

سیم لادری صندوق را می توانید در سوکت مشکی رنگ تک ردیفه ای که دقیقا در بالای پلاستیک رکاب راننده به دیواره چسبیده است، پیدا کنید: از چپ به راست، خانه 4، سیم سبز خط قرمز.

فشنگی روغن نیز پشت کیلومتر، اولین سوکت سمت چپ، سیم سبز خط زرد می باشد. برای انتقال سیم آژیر و لادری کاپوت جلو، سوراخ کوچکی زیر پدال کلاج ایجاد کرده و سیم ها را رد کنید.

نصب پاور ویندوز ریو

برای نصب پاور روی این خودرو ابتدا باید سیم های برق و acc را از شکاف بین درب و ستون عبور دهید که کار خیلی سختی است. برای این کار سوکتی را که به ستون خودرو وصل شده درآورید. چون هیچ جایی برای عبور سیم به داخل اتاق وجود ندارد جایی از سوکت را با مته 4.5 سوراخ کنید، طوری که به سوکت آسیبی نرسد و سیم ها را از سوراخ ایجاد شده رد کنید. انتقال سیم ها از سوراخ درب راحت تر است، چون سوکت نبوده و به راحتی رد می شود.

ما هنگام نصب پاور بر روی خودروهایی مثل پراید و پژو سیم acc را به سیم مربوطه در سوکت شیشه بالابر سمت راننده وصل می کردیم. ولی دقت کنید که در ریو این کار جواب نمی دهد و حتما باید سیم acc به داخل منتقل شده و وصل شود.

در این خودرو به دلیل اینکه هر 4درب دارای شیشه برقی هستند به راحتی می توان سیم های 3درب را پیدا کرد. البته توسط همان لامپ تست سیم سمت شاگرد جلو سفید خط سبز می باشد و سیم های درب عقب هر کدام مجزا اما به یک رنگ قرمز خط آبی است.

 سیم های راهنما

سیم های راهنما را در 2 جا می توان نصب کرد : 1- زیر فرمان - سیم سبز خط سفید

                                                                2- زیر رکاب - زرد خط سبز

یونیت قفل مرکزی ریو به صورت کشویی به بدنه متصل شده که چنانچه از زیر نگاه کنید در ستون کناری، انتهای سوکت ها دیده می شود و دو عدد سوکت به آن وصل شده. هر دو سوکت را درمی آوریم. در سوکت سمت راست که خانه های بیشتری هم دارد سیم های قفل مرکزی و در سوکت کچکتر سمت چپ سیم لادری 4درب قرار دارد. سیستم قفل مرکزی ریو تحریک منفی است. شبیه پژو405 سوکت بزرگتر را در دست می گیریم به طوری که پین قفل کن سوکت بالا باشد. در ردیف پایین از چپ به راست خانه دوم سیم زرد نازک، تحریک باز کردن بوده و به سیم سفید خط دار دزدگیر بسته می شود. سیم خانه سوم هم که قرمز رنگ است تحریک قفل کردن بوده و به سیم سفید دزدگیر وصل می گردد.

در سوکت سمت راست که کوچکتر هم هست چنانچه سوکت را طوری در دست بگیرید که پین قفل کن سوکت بالا باشد، در ردیف پایین از راست به چپ اولین خانه(جای خانه مهم است چون رنگ سیم در بعضی از خودروهای ریو فرق می کند) سیم سبز خط قرمز(در بعضی سیم سبز خط سفید) لادری منفی لحظه ای 4درب می باشد.