لیست قیمت همکار دزدگیر سایلکس 

لیست قیمت مصرف کننده دزدگیر سایلکس

قیمت دزدگیر سایلکس

لیست قیمت دزدگیر سایلکس SILEX 

عنوان

قیمت تومان

مصرف کننده

همکار

دزدگیر اماکن سایلکس SG7+ سیمکارتی

1042600

890000

دزدگیر اماکن سایلکس PD14 دیجیتال

584200

496000

دزدگیر اماکن سایلکس SL14

332400

296500

LENIX433 ریموت یدک دزدگیر سالیلکس  SG7+

48200

39000

LENIX315 ریموت دزدگیر اماکن سایلکس PD14

39000

32000

PRIME315 ریموت دزدگیر اماکن سایلکس PD14

26500

24000

UNIX ریموت رسیورهای کرکره و سه رله

40000

33500