لیست قیمت همکار دزدگیر سایلکس 

لیست قیمت مصرف کننده دزدگیر سایلکس

قیمت دزدگیر سایلکس

لیست قیمت دزدگیر سایلکس SILEX 

عنوان

قیمت تومان

مصرف کننده

همکار

دزدگیر اماکن سایلکس SG7+ سیمکارتی

1100

895

دزدگیر اماکن سایلکس PD14 دیجیتال

640

512

دزدگیر اماکن سایلکس SL14

332

277

LENIX433 ریموت یدک دزدگیر سالیلکس  SG7+

48.5

39

LENIX315 ریموت دزدگیر اماکن سایلکس PD14

49.5

44.5

PRIME315 ریموت دزدگیر اماکن سایلکس PD14

49.5

44.5

UNIX ریموت رسیورهای کرکره و سه رله

40.5

36.5