لیست قیمت همکار دزدگیر سایلکس 

لیست قیمت مصرف کننده دزدگیر سایلکس

قیمت دزدگیر سایلکس

لیست قیمت دزدگیر سایلکس SILEX 

عنوان

قیمت تومان

مصرف کننده

همکار

دزدگیر اماکن سایلکس SG7+ سیمکارتی

1016000

782500

دزدگیر اماکن سایلکس PD14 دیجیتال

568000

405000

دزدگیر اماکن سایلکس SL14

317000

258000

LENIX433 ریموت یدک دزدگیر سالیلکس  SG7+

45500

38000

LENIX315 ریموت دزدگیر اماکن سایلکس PD14

45500

38000

PRIME315 ریموت دزدگیر اماکن سایلکس PD14

26500

24000

UNIX ریموت رسیورهای کرکره و سه رله

40000

33500