لیست قیمت همکار دزدگیر سایلکس 

لیست قیمت مصرف کننده دزدگیر سایلکس

قیمت دزدگیر سایلکس

لیست قیمت دزدگیر سایلکس SILEX 

عنوان

قیمت

مصرف کننده

همکار

دزدگیر اماکن سایلکس SG7+ سیمکارتی

736000

567000

دزدگیر اماکن سایلکس PD14 دیجیتال

411000

293500

دزدگیر اماکن سایلکس SL14

230000

187000

LENIX433 ریموت یدک دزدگیر سالیلکس  SG7+

250000

213000

LENIX315 ریموت دزدگیر اماکن سایلکس PD14

250000

213000

PRIME315 ریموت دزدگیر اماکن سایلکس PD14

185000

165000

UNIX ریموت رسیورهای کرکره و سه رله

238000

195000