قیمت تجهیزات هوشمندسازی ساختمان

لیست قیمت همکار هوشمندسازی

قیمت همکار

(تومان)

قیمت مشتری

(تومان)

توضیحات

مدل

 

595.000

730.000

هوشمندساز RM2 Broadlink

1

93.000

120.000

رله سنباتOn / Off

2

79.500

---

کیت ریموت 220 ولت 30 آمپر تک کانال

3

340.000

---

درب بازکن 2 رله سیمکارتی

4

175.000

215.000

کلید 1 پل

5

189.000

---

کلید 2 پل

6

---

---

کلید 3 پل

7

340.000

365.000

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 2 خروجی / 2 ورودی

LG2212

8

400.000

430.000

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ و ریموت 2 خروجی / 2 ورودی

LG2231

9

370.000

400.000

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 4 خروجی / 2 ورودی بدون تایمر

LG440

10

415.000

445.000

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 4 خروجی / 4 ورودی تایمردار

LG441

11

490.000

530.000

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ و ریموت 4 خروجی / 4 ورودی تایمردار

LG443

12

125.000

135.000

کنترل از طریق ریموت 2 خروجی + 1ریموت

LR201

13

175.000

195.000

کنترل از طریق ریموت 4 خروجی + 1ریموت

LRB402

14

320.000

360.000

کنترل از طریق ریموت 4 خروجی برد دو هزارمتر + 1ریموت+ آنتن هوایی

LRH403

15

385.000

420.000

کنترل از طریق ریموت و کی­پد 12 خروجی + 1ریموت 15 کانال

LRC02

16

485.000

530.000

کنترل از طریق ریموت و کی­پد 12 خروجی برد 300 متر + 1ریموت 12 کانال

LRC03

17

820.000

885.000

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ 16 خروجی / 4 ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LGF41_S1

18

920.000

990.000

کنترل از طریق پیامک و تک زنگ و ریموت 16 خروجی/4ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LGF41_S2

19

820.000

885.000

کنترل از طریق وای فای 16 خروجی / 4 ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LWF41_S1

20

920.000

990.000

کنترل از طریق وای فای و ریموت 16 خروجی/4ورودی تایمردار با آدابتور صنعتی

LWF41_S2

21

35.000

40.000

سنسور دمای کابلی

---

22