در صورتی که ردیاب خودروی شما از کار افتاده به نکات زیر توجه فرمائید.

1- شارژ ریالی سیمکارت داخل ردیاب را بررسی کنید تا حتما شارژ داشته باشد. شارژ یرخط شماره سیمکارت داخل ردیاب از طریق اپلیکیشن چیرکار ، در قسمت شارژ مستقیم قابل اجرا است.

2-به سیمکارت داخل ردیاب زنگ بزنید که مطمعن شوید که سیمکارت داخل ردیاب خودرو در دسترس است .

3-درصورت خاموش بودن سیمکارت داخل ردیاب در فضای باز و بودن آنتن دهی مخابرات باید از سالم بودن سیمکارت داخل دستگاه و وصل بودن سیم های ردیاب به اتومبیل اطمینان حاصل کنید. (توجه: در صورتی که اتومبیل چند روز در پارکینک خاموش بوده باشد سیمکارت از طرف مخابرات خاموش میزند ویا موقعیت نزدیکترین دکل مخابرات را نمایش میدهد)

4- مهم : در صورتی که 3 ماه از ردیاب استفاده نشود و همچنین سیمکارت ردیاب شارژ ریالی نداشته باشد سیمکارت از طرف اپراتور ایرانسل و همراه اول غیرفعال و دسترسی به موقعیت غیرممکن خواهد بود.

5- در مکان های نظامی و امنیتی و اماکن حساس و همچنین مکان هایی که اینترنت نقطه کور دارد ردیاب نمیتواند موقعیت ارسال کند !

در صورتی که با رعایت مفاد بالا مشکل حل نشد با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید