دستگاه حضور و غیابZKT,F70

نرم افزارهای فارسی
 ارتباط از طریق شبکه و USB
قابلیت ثبت 1000 اثرانگشت و رمز عبور
  ثبت و ذخیره 100000 تردد پرسنل

بهمراه دو نرم افزار  و حقوق و دستمزد رایگان

46,500,000 ریال

Add to wishlist

Questions & Answers :