کیت کرم رنگ دزدگیر فابریک بعد از باز کردن قاب فرمان دیده می شود که با دو عدد مهره8 به بدنه خودرو محکم شده است.

سوکت سفید بزرگ

راهنماها : سیم آبی، سیم آبی خط سفید

سوکت مشکی کوچک

لادری درب صندوق : سیم قهوه ای خط سبز

لادری 4درب : سیم سفید با تحریک(-)

لادری درب موتور : سیم بنفش خط مشکی

طریقه نصب قفل مرکزی

در خودروهای 3سیلندر قفل مرکزی به صورت تک سیم(مانند زانتیا) داخل سوکت سفید بزرگ سیم آبی با خط سفید می باشد.

در خودروهای 4 سیلندر قفل مرکزی به صورت پمپ یعنی سیم های سبز خط مشکی و زرد خط مشکی به سمت دزدگیر فابریک، سیم های سبز و زرد به طرف پمپ و سیم های سبز خط سفید و زرد خط سفید به 12+ وصل می شود.

سیم های پشت سوییچ

سیم قرمز : 12+

سیم مشکی : سیم پله دوم(کوئل)

نکته 1: برای نصب پاور از فرمول ماجیکاری استفاده شود(سیم های شیشه ها با تحریک منفی داخل دسته سیم وارد شده از درب راننده می باشد. سیم های سبز خط زرد، آبی خط زرد، قرمز خط سفید و مشکی خط زرد با تحریک منفی تستر سیم های بالابر شیشه ها می باشند.)