تمدید سالیانه سرور ردیاب GPS

مشترک گرامی جهت تمدید اشتراک سالیانه سرور و خدمات پس از فروش

ردیاب GPS کارهای زیر را انجام دهید.

1- نرم افزار ردیاب را با استفاده از لینک زیر بروزرسانی کنید.

دانلود نرم افزار ردیاب چیرکار

2- برنامه را اجرا کنید. عبارت تمدید را انتخاب فرمایید.

هزینه تمدید سرور را از روی درگاه برنامه پرداخت نمایید.

ردیاب اتوماتیک فعال می شود.

3- در صورتی که ردیاب فعال نشد عملیات زیر را انجام دهید:

الف: از شارژ ریالی سیمکارت داخل ردیاب اطمینان حاصل کنید برای شارژ سیمکارت میتوانید از منوی شارژ سیمکارت داخل برنامه ردیاب چیرکار استفاده کنید.

ب: ردیاب در فضای باز باشد.

ج: به هیچ وجه برای اینترنت سیمکارت داخل ردیاب بسته نخرید. چون با اتمام بسته اینترنت علی رغم داشتن شارژ ریالی سیمکارت، قطع میشود

4- درصورتی که ردیاب کار نکرد و یا برایتان این کارها دشوار بود با شماره های پشتیبانی تماس بگیرید.

02166029031

09351006465

لینک پرداخت در ذیل آمده است و حتما تمام قسمت توضیحات شماره کاربری و موبایل راننده وارد شود

لینک پرداخت هزینه سرور